Inzaai- en beheeradviezen voor bloemrijke akkerranden

 

U ontvangt één of meerdere zakjes zaaigoed met een standaard hoeveelheid bloemrijk akkermengsel. Een zakje van het Collectief Rivierenland en/of van de VANL-TCW.

Eén zakje is geschikt voor 500 m2. Met het mengsel kunt u akkerranden van 3 meter breed inzaaien. De akkerranden leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.

 

Samenstelling mengsel:

Samen met de boeren in het rivierengebied wil Collectief Rivierenland en de VANL-TCW 30 tot 40 kilometer aan bloemrijke akkerranden aanleggen in 2021 en 2022. Wij bieden u als boer dit gratis akkermengsel aan in het kader van Actieplan Natuurinclusieve Landbouw om bloemrijke randen in te zaaien op uw bedrijf.
Aan dit project zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden, anders dan dat u deze mengsels op uw eigen bedrijf gebruikt om akkerranden van 3 meter breed aan te leggen. Het mengsel bestaat uit bloemrijke kruiden en een graan, namelijk haver. Het aandeel haver is redelijk groot, wat zorgt voor een snelle bedekking.

  

Mengsel VANL-TCWVoor de afstelling van de zaaimachine:

1 zakje is geschikt om 500 m2 in te zaaien.
1 zakje bestaat uit 3 kg mengsel.
De verhouding haver : kruiden = 2 kg haver : 1 kg kruiden
De dosering in kg per ha = 60 kg / ha


Flyer >>>


Mengsel CRVoor de afstelling van de zaaimachine:

1 zakje is geschikt om 500 m2 in te zaaien.
1 zakje bestaat uit 3 kg mengsel.
De verhouding haver : kruiden = 2,6 kg haver : 0,4 kg kruiden
De dosering in kg per ha = 60 kg / haFlyer >>>

 

  

Hoe moet ik inzaaien en waar moet ik op letten?


We willen u een aantal adviezen meegeven voor het inzaaien en beheren van de bloemrijke akkerranden.

1. Zaai de akkerranden in april, mits zich geen extreme weersomstandigheden voordoen.
2. Maak de akkerranden 3 meter breed.
3. Werk met een vals zaaibed. Bereid het zaaibed voor. Het beste is om dit te doen vanaf begin maart, afhankelijk van het weer.
    Geef daarna de onkruidzaden twee weken de tijd om te kiemen. Schoffel of eg de kiemplantjes weg en zaai daarna het
    bloemenmengsel in. Eventueel kan deze bewerking ook tegelijkertijd met het zaaien van het mengsel worden verricht,
    bijvoorbeeld met een rotorkopeg.
    Ook de zaaibedbereiding na een vals zaaibed is van invloed op de hoeveelheid onkruiden die weer kiemt. Hoevroeger het vals zaaibed
    wordt aangelegd, hoe groter het effect.
4. De zaaidiepte is ca. 2 cm.
5. Na het zaaien is licht inharken of aanrollen van het zaaibed aan te bevelen. De zaden van de bloemrijke kruiden hebben een optimaal
    bodemcontact nodig.

 

 

 

Hoe beheer ik mijn akkerrand?

1. Om vogels en andere dieren ook voedsel en dekking te bieden in de winter, is het beter om het mengsel in de winter te laten staan.
2. Voer geen bewerkingen uit na het inzaaien, om te zorgen voor rust voor de dieren die gebruik maken van de akkerrand.
    Bewerkingen kunnen na de winter plaatsvinden indien de akkerrand dan opnieuw ingezaaid wordt.
3. Bemesting van de akkerrand is niet wenselijk, behalve met vaste mest (stalmest, compost of champost), zolang het gewas open
    genoeg blijft voor de ontwikkeling van kruiden tussen het graan.
4. Chemische onkruidbestrijding is niet wenselijk.
5. Beweiding van de akkerrand is niet wenselijk.
6. Zorg dat er geen verstoring plaatsvindt in de akkerranden en dat de vogels er rust hebben.