De mensen achter de VANL-TCW

  

 

De VANL-TCW is er voor de leden, zij organiseert samen met Collectief Rivierenland(CR) het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap op het bedrijf en de regio versterkt. Het CR, samen met de VANL-TCW, zijn in het TCW-gebied de spil tussen de individuele agrariërs die het ANLb uitvoeren op hun grond. Samen zorgen ze voor een landschap waar je insecten hoort zoemen, bloemen ziet bloeien en ruimte is voor vogels en dieren. 

 

  

 

 

     
 Gijs de Raad
Voorzitter
voorzitter@vanl-tcw.nl
   Erik van Herk
Secretaris
secretaris@vanl-tcw.nl 
   Arie Dirksen
Penningmeester
penningmeester@vanl-tcw.nl 
   Jan van den Berge
Secretaris hoogstamfruit
hoogstamfruit@vanl-tcw.nl 

 

 

 

     
Gerard MacLeane
Bestuurslid
maccie61@gmail.com
  Geert van Odijk
Bestuurslid
geertvanodijk@hotmail.com 
  Arnoud KIpping
Bestuurslid
a.j.kipping@agroweb.nl
  Derk van Arkel
Bestuurslid
arkelshof@hotmail.com

 

 

 

 

     
Peter van Noord
Landschapscoördinator
pvannoord@hotmail.nl 
  Jan Boon
Coördinator ANLB/GLB
coordinator@vanl-tcw.nl 
  Gerard Sturksenboom
Verenigingscoördinator
gerardvanltcw@gmail.com 
  Monica Noordhuis
Administratie
administratie@vanl-tcw.nl