Organisatie weidevogels

 

 

Coördinator/contactpersonen

Vrijwilligers 


Omdat ons landschap een open landschap is zonder veel bossen en bomen is het een aantrekkelijk gebied voor weidevogels. Want weidevogels houden van rust, ruimte en een weids blikveld. Kansen derhalve om weidevogels te beschermen in een tijd dat dit hard nodig is. Het aantal weidevogel loopt immers terug.

De VANL-TCW heeft een grote weidevogelwerkgroep. Zij zijn op vrijwillige basis bezig met het voeren van een goed weidevogelbeheer. In ons gebied heeft de Provincie vier gebieden aangewezen waar het extra de moeite loont om de vogels te beschermen. Boeren kunnen in die gebieden  gebruik maken van aantrekkelijke subsidieregelingen.De gebieden zijn:

  • LeuvenseVeld
  • Tuil/Haaften
  • RijswijkseVeld
  • ZoelenseVeld

Wat doen weidevogelvrijwilligers?


Samen met een of meer vrijwilliger(s) gaan zij in het broedseizoen, van eind maart tot half juni, wekelijks op een boerenbedrijf aan de slag om de weidevogelnesten op te zoeken en deze met stokken te markeren. Wanneer er vee loopt wordt een nestbeschermer over het nest geplaatst. De gevonden nesten en de resultaten registreren ze in een werkboekje, de locatie van een nest wordt op een plattegrond aangegeven. De plattegrond dient als communicatiemiddel met de boer. Verder is er overleg met de boer over o.a.: waar en wanneer welke werkzaamheden plaats zullen vinden, opdat adequate bescherming gedaan kan worden.

 

Wat heeft de werkgroep je te bieden?

B
egeleiding door een ervaren vrijwilliger.
De gelegenheid de liefde voor de weidevogels handen en voeten te geven
De gelegenheid om in een weidevogelbroedbiotoop te mogen zoeken naar nesten.
Een seizoen op proef meedraaien zonder verdere verplichtingen.
Een flinke dosis frisse lucht met een andere horizon.
Een zinvolle en aantrekkelijke manier van recreëren. 

 

 

Kom als u ons ziet zitten en werk samen met boeren aan de bescherming van onze weidevogels.

 

Informatie en aanmelding voor weidevogelbescherming:  

Via onze verenigingscoördinator Peter van Noord

of

via weidevogel gebiedscontactpersonen

 

Coördinator voor het hele TCW-gebied:

Peter van Noord
Verenigingscoördinator

 

 

De gebiedscontactpersonen zijn:


Contactpersoon gebied LeuvenseVeld   - Wim van der Boom - wimvandenboom@gmail.com

Contactpersoon gebied Tuil/Haaften      - Gerrit Zeldenrust - ga_zeldenrust@hotmail.com

Contactpersoon gebied RijswijkseVeld  - Harrie Noordhuis - harrienoordhuis@telfort.nl 

Contactpersoon gebied ZoelenseVeld  - Goof den Hartog - goof.den.hartogh@planet.nl

 

 

 

De VANL-TCW geeft boerenlandvogelbeheer toekomst