Weidevogelbescherming

 

Het verbeteren van de broedresultaten van de weidevogels op gangbare landbouwgronden en daarmee een bijdrage leveren aan het in stand houden van de verschillende weidevogelsoorten. In heel Nederland zijn er heel veel vrijwilligers die zich bezig houden met deze vorm van vrijetijdsbesteding en zo ook wij vanaf het voorjaar van 1996.

In dit jaar werd mij vanuit de agrarische vereniging VANL Tielerwaard-West (nu VANL Tieler- en Culemborgerwaarden) gevraagd om in dit gebied een weidevogelwerkgroep op te starten. Met 1 vrijwilliger, 2 agrarische bedrijven en 35 ha grasland in Haaften is het dan ook begonnen. 

In het najaar van 1996 vroeg men mij om coördinator te worden van de gemeente Lingewaal en Neerijnen. Via publicaties in verschillende kranten konden we in 1997 starten met 9 vrijwilligers en 10 agrarische bedrijven. In de jaren die daarop volgden groeiden we gestaag door. Steeds meer vrijwilligers en agrariërs gingen meedoen. Blijkt dat er behoefte is aan deze vorm van weidevogelbescherming in de Betuwe.

De weidevogelwerkgroep maakt al sinds jaar en dag een onderdeel uit van de VANL Tieler- en Culemborgerwaarden. Doordat de vereniging haar gebied ging uitbreiden met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg en Buren betekende dit voor ons ook een vergroting van ons werkgebied. We kunnen dan ook met recht spreken dat we werkzaam zijn in de driehoek: Gorichem, Tiel en Culemborg. En dat doen we met zo’n 100 vrijwilligers bij een 70 tal agrarische bedrijven in dit gebied.

Voor dit geheel zijn er dan ook 3 coördinatoren aangesteld om alles aan te sturen en te begeleiden.

Verder zijn we de laatste jaren ook bezig op de basisscholen met onze leskist weidevogels. Hiermee willen we kinderen enthousiast maken wat er in het veld te zien en te doen is.

Ook zijn er vrijwilligers bezig in de wintermaanden om ganzen en zwanen voor SOVON te tellen. Of hebben ze zich aangesloten bij een werkgroep nestkasten van o.a. steenuilen.

Zo proberen we als coördinatiegroep steeds iets te vinden waar vrijwilligers naast weidevogelbescherming zich voor kunnen inzetten. En daar hebben we niet over te klagen want het is een zeer gedreven en enthousiaste groep vrijwilligers waar we mee samenwerken.

 

 

 

 
Plasdraspercelen

Bij plasdraspercelen is de bodem zachter en kunnen de vogels beter voedsel vinden.
Kooi over de nesten

Hier worden de nesten en de broedende vogel beschermd.
Schaal over de nesten

Weilanden worden bemest met mestsleepvoeten die aan een sleepslang kunnen zitten. De sleepslang en de mestsleepvoeten glijden over de schaal en het nest met eieren is beschermd.

  

 

 

 

 

De VANL-TCW geeft boerenlandvogelbeheer meer toekomst!