Financieel jaarverslag 2020

 

Natuurlijk behandel ik als penningmeester alle facturen. Facturen betalen en natuurlijk ook het versturen van facturen en controleren dat dit geld binnenkomt. Alfa Accountants doet voor de VANL-TCW de aangifte omzetbelasting en het opmaken van de jaarrekening. Tevens controleren zij of alles volgens de regels gaat.

Per kwartaal gaan alle gegevens naar de accountant. Het gaat daarbij om de map met facturen en nota’s, alle gedownloade banktransacties en alle bankafschriften. Alfa controleert alle stukken en maakt op basis van de stukken de jaarrekening op. De jaarrekening wordt besproken in de vergadering van het bestuur van VANL-TCW en geaccordeerd. Daarna worden de stukken ondertekend.

 

Hieronder kunt u de volgende stukken lezen over 2020:

• De samenstellingsverklaring van de accountant.
• De akkoordverklaring van de jaarrekening.
• De balans en exploitatie.

 

 

 

 

  

 

 

 Naar akkoordbrief jaarrekening 2020 >>>

 

  

Exploitatie 2020: 

 

Balans 2020:

 

 

 

 

Onze vereniging heeft een behoorlijke positief EV. Dit hebben we nodig omdat er in de nabije toekomst een aantal investeringen moeten worden gedaan. 

 

Heb u een vraag, stuur dan een mailtje voor 1 februari 2022 naar penningmeester@vanl-tcw.nl  

 

Met vriendelijke groet,

 

Arie Dirksen

penningmeester