Het rivierengebied is de moeite waard ……..


 

 

 

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV.

Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

 

 

 

PATRIJS GEZIEN? 

 

Wij horen het graag als u patrijzen ziet in ons TCW-gebied. Ze leven erg verscholen en zijn soms moeilijk te vinden. De meeste informatie over het aanwezig zijn van patrijzen word verkregen middels “toevallige” meldingen of door mensen die in het buitengebied wonen. Deze gegevens komen samen bij onze verenigingscoördinatior, Peter van Noord. Tellers gaan hierna aan de slag om de gegevens vastgeleggen. Na deze inventarisatie wordt een projectplan opgezet voor behoud van de patrijs.

 

Om gegevens door te geven,

ga bij "NIEUWS" naar "Telling patrijzen" en klik op de link  .....

 

 

Heesseltsche Uiterwaarden 

 

Hoog water

   Balen gras liggen klaar    Hoogwatervluchtplaats
   

Het hoge water komt eraan. Wij zijn druk bezig geweest om de koeien en paarden naar de hoogwatervluchtplaats te halen. Deze dieren hebben nog geen hoog water meegemaakt en moeten dus nog een beetje geholpen worden.

 

De Konikpaarden zijn naar de hoogwatervluchtplaats. Daar liggen voldoende balen hooi. Hoge water mag komen. De VANL-TCW is er klaar voor en houden de dieren goed in de gaten.

 

 

Zaterdagmiddag 7 februari. De paarden en koeien zijn rustig op de hoogwatervluchtplaats. Balen hooi en gras erbij. De VANL-TCW houdt hier het toezicht. Alles is onder controle.

 

 

    Ga naar foto's 

  

 

 

 

De belastingdienst heeft de VANL-TCW  aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling.
Klik op het logo ANBI voor meer informatie.
           

 


 

 

 

  Volg ons op: