Het rivierengebied is de moeite waard ……..

 

 

 

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV.

Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

 

 

 

 

 UITNODIGING

25 jaar VANL-TCW


 

 DONDERDAG 14 november 2019

 

 OPGAVEKNOP jubileumbijeenkomst van 14 november 2019

 

OPGEVEN voor de jubileumbijeenkomst kan nog steeds.

 

 

SPREKERS:

 

Jaco GeurtsJaco Geurts is Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij is Eerste woordvoerder Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (plattelandsbeleid, krimp), I&W (Water). Hij zet zich in voor de belangen van boeren en ondernemers en voor een duurzame toekomst voor de agrarische sector. 

Peter Drenth
 Peter Drenth is gedeputeerde in de provincie Gelderland. Hij is o.a. verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley.

Govert van BezooijenGovert van Bezooijen is wethouder in de gemeente West Betuwe voor de CU. In zijn portefeuille heeft hij Natuur, Milieu en klimaatadaptie,  duurzaamheid (inclusief energieneutraal 2030).

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

 

 

De belastingdienst heeft de VANL-TCW  aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling.
Klik op het logo ANBI voor meer informatie.
           

 


 

 

 

  Volg ons op: