Ons gebied in getallen

 

 

Het TCW-gebied in getallen

Samen met Collectief Rivierenland zet de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Samen met boeren, burgers en vrijwilligers leveren wij een bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke landschap van het rivierengebied, mét de flora en fauna die daarbij hoort. Dit doen wij op vele manieren. Wij geven boeren subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het aanleggen van nieuwe landschapselementen. Samen met vele vrijwilligers worden weidevogels beschermd, patrijzen en steenuilen geteld, bloemrijke dijken beheerd en zwerfaval geraapt. Daarnaast smeden wij nieuwe samenwerkingen, investeren in kennisprojecten en brengen boer en burger dichter bij elkaar. Als een proactieve en toegankelijke organisatie kunnen wij de schakel zijn tussen goede ideeën enerzijds en de uitvoering in het veld anderzijds. Visie en beleid zijn een startpunt, maar in het veld moet het gebeuren! Ons landschap in getallen

 

 

 

 

 BOEREN  MET  NATUUR