Werkgebied

 

 

Het werkgebied van de VANL-TCW bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Buren (tot Amsterdam-Rijnkanaal), Culemborg, West Betuwe en Tiel (tot Amsterdam-Rijnkanaal).

Het gebied betreft het westelijk deel van de Betuwe en maakt onderdeel uit van de regio Rivierenland. Meer in het bijzonder wordt het gebied oostelijk begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, westelijk door de provinciegrens met Zuid-Holland, in het zuiden door de rivier de Waal en in het noorden door de rivier de Lek.