ANBI status

 

De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer Tieler- en Culemborger Waarden(VANL-TCW) beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend. Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters.
  
Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.
   
Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.
   
De VANL-TCW voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. DE VANL-TCW is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. Uw giften aan onze organisatie zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij de dieren.

 

 

Meer informatie op:

Belastingsdienst   en  ANBI

 

 

Visie/beleid van VANL-TCW in hoofdlijnen >>>

Beloningsvorm VANL-TCWbestuur >>>

Balans 2014 - 2015 van VANL-TCW >>>

Financiële gegevens VANL-TCW 2016 >>>

Financiële gegevens VANL-TCW 2019 >>>

Financiële gegevens VANL-TCW_2020 >>> 

 

 

 

Secretariaat:  
Lingedijk 61
4191 VG  Geldermalsen

Penningmeester:
Stationsweg 22
GELDERMALSEN

K.v.K. 40157532
IBAN nr. NL50 RABO 0350 6008 05
BTW nr. 8034.80.556.B.01
RSIN: 8034.80.556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel naar

Er zijn op dit moment geen actuele berichten.

Nieuws

Er zijn op dit moment geen actuele berichten.