Interne autit

 

Het plan is om ten behoeve van een correcte naleving van de verplichtingen verbonden aan de Skallicentie door de eigenaren van de hoogstamboomgaarden een intern auditsysteem op te zetten.

In dit kader zal een vertegenwoordiging van 3 eigenaren die jaarlijks rouleren en/of de coördinator van de VANL-TCW zich bezig gaan houden met de volgende onderdelen:

1. Administratie eigenaren

Jaarlijks wordt nagegaan of de ledenadministratie door de VANL correct verloopt. Het betreft hoofdzakelijk het controleren van de aan en afmeldingen van eigenaren/deelnemers.

2. Correcte aanlevering gegevens eigenaren

Eigenaren dienen diverse gegevens over aan en verkoop e.d bij de VANL aan te leveren. Dat kan o.m. door het invullen van “Eigen Verklaringen”.

3. Bezoeken eigenaren

Jaarlijks zal met een aantal eigenaren de naleving van de verplichtingen, aan de hand van de opsomming onder punt B, worden doorgenomen en suggesties voor verbeteringen worden gedaan

4. Enz. enz.

 

 

 

Snel naar

Nieuws

Er zijn op dit moment geen actuele berichten.