Inhoud inspectie SKAL

 

1 Inventarisatie

1.1 Wat is er beoordeeld?


Ledenadministratie

1.2 Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal?

1.3 Werken er meerdere personen in de biologische productie?

1.4 Hebben er recent wisselingen plaatsgevonden met personeel op sleutelposities?

1.5 Werkt er personeel dat geen NL leest, schrijft of spreekt?

1.6 Zijn er sinds de vorige inspectie handelingen verricht met biologische producten?

1.8 Heeft de ondernemer twijfels (gehad) over de biostatus van product(en)?

1.9 In welke sectoren bevinden zich de belangrijkste klanten / afnemers van de biologische producten?

1.10 Zijn er belangrijke wijzigingen in klanten / afnemers of in hoeveelheden biologisch product per klant geweest of te verwachten?

1.13 De totale omzet in biologische producten over een jaar bedraagt tussen de…

1.14 Heeft het bedrijf naast activiteiten met biologische producten ook activiteiten met gangbare producten?

1.15 Vinden er op het bedrijf interne en/of externe audits plaats?

1.19 Hebben zich na de vorige inspectie incidenten voorgedaan in de bio-productie?

 

2. Teelt

2.1 Wat is er beoordeeld?

 

2.3 Heeft het bedrijf voldoende teeltmaatregelen toegepast?

2.4 Zijn er op het bedrijf toegestane gewasbeschermingsmiddelen aanwezig / gebruikt?

2.5 Voldoet het gebruikte uitgangsmateriaal van de ondernemer?

 

3. Mest en substraat

3.1 Wat is er beoordeeld?

 

3.2 Heeft het bedrijf alleen toegestane meststoffen gebruikt?

3.4 Voldoet de stikstofgift per hectare uit dierlijke mest?

3.5 Heeft de landbouwer voldaan aan het percentage A- meststof?

 

6. Verkopen en afvoer

6.1 Wat is er beoordeeld?

 

6.2 Zijn alle producten die het bedrijf onder eigen handelsnaam verkoopt gecertificeerd?

6.6 Zijn de aanduidingen op etiketten, begeleidende documenten en facturen voldoende?

6.7 Heeft het bedrijf de producten waarvan de omschakelingsperiode nog niet verstreken was met de juiste status afgezet?

 

7. Administratie

7.1 Wat is er beoordeeld?

 

7.2 Is er op het bedrijf een inzichtelijke en controleerbare administratie aanwezig?

7.3 Geef aan op welke onderdelen de administratie onvoldoende is

7.4 Is de klachtenregistratie voldoende?

 

8. Recepturen

8.1 Wat is er beoordeeld?

 

8.2 Heeft het bedrijf voor alle geproduceerde biologische producten een goedgekeurde productspecificatie van

zichzelf en/of opdrachtgever?

8.3 Is de werkreceptuur gelijk aan de productspecificatie?

8.4 Is het gebruik van hulpstoffen, additieven en/of gangbare ingrediënten conform de regelgeving?

8.5 Heeft het bedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?

 

9. Risico, scheiding en traceerbaarheid

9.1 Wat is er beoordeeld?

9.2 Kan het bedrijf voldoende scheiding tussen biologische en gangbare producten tijdens productie, opslag en

transport aantonen?

9.6 Heeft het bedrijf voorkomen dat het zelfde product zowel biologisch als niet-biologisch geteelt / gehouden is?

9.7 Zijn de biologische en de gangbare percelen voldoende gescheiden?

 

10. Inkoop en aanvoer

10.1 Wat is er beoordeeld?

 

10.2 Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf?

10.3 Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd?

10.7 Heeft het landbouwbedrijf van alle gebruikte gangbare hoog-risico producten GGO-vrij verklaringen?

10.8 Zijn de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die het bedrijf gebruikt toegestaan?

 

13. Afsluiting

13.1 Wat is er beoordeeld?


13.2 Zijn alle biologische activiteiten van het bedrijf gecertificeerd?

 

 

 

Snel naar

Nieuws

Er zijn op dit moment geen actuele berichten.