Dronepiloten spotten weidevogels in alle vroegte

 

Voor dag en dauw staan dronepiloten Peter van Noord en  Rosina Verweij aan de rand van een kruidenrijk grasland in het Ommerense Veld. Vandaag gaan ze voor één van de laatste keren van dit jaar met de drone op pad. Ze gaan de aanwezige weidevogels in het lange gras proberen in beeld te brengen, zodat de grondeigenaren de juiste maatregelen kunnen treffen om deze vogels met hun kuikens te beschermen.

 

Net voor 5 uur is de drone in gereedheid gebracht door Peter van Noord, coördinator bij Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden. ‘’Om de drone te kunnen besturen moeten de piloten eerst een cursus volgen. In de provincie Gelderland zijn op dit moment 7 drones met hun verschillende piloten actief”, merkt Rosina Verweij op. Ze is werkzaam bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland en ondersteunt vanuit deze functie de boerenlandvogelvrijwilligers in Gelderland. Vanuit deze rol gaat zij nu al twee jaar met Peter op pad om weidevogels te signaleren.

 

Veld afspeuren

Met de uitgestelde maaidatum van 15 juni in het zicht hebben de dronepiloten het druk. Het duo is goed op elkaar ingespeeld. Verweij houdt nauwlettend haar scherm in de gaten, terwijl Peter alle handelingen onder knie heeft om de drone met 18 km/u over het veld te laten vliegen op een hoogte van 35 meter. De drone scant banen van 29 meter breed. ‘’Thuis stel ik alvast de vliegbanen in voor het perceel ’’, merkt Peter op. De drone beschikt over een gewone camera en een warmtecamera. ‘’Met de warmtecamera kan ik temperatuurverschillen signaleren tussen de ondergrond en bijvoorbeeld de weidevogel ’’, zegt Rosina. Een schelle piep geeft aan dat er iets afwijkends te zien is het in veld. Rosita ziet vanochtend op haar warmtebeeldscherm regelmatig de omtrek van een haas, vogel of kuiken oplichten. Op datzelfde moment seint ze Peter in. Peter stuurt zijn drone omlaag en zoomt met de gewone HD-camera in op de locatie waar de afwijkende temperatuur is gesignaleerd. De warmtecamera heeft als voordeel dat die recht van boven door het gras kan heen kijken. ‘’Door het lange gras is het op mijn scherm van de HD-camera vaak moeilijk te zien’’, zegt hij. Van Noord maakt snel een foto, die ze later uitlezen en vergroten op de  computer. Aan hand van de GPS coördinaten kan hij de exacte ligging van bijvoorbeeld een nest doorgegeven aan een vrijwilliger of coördinator. Zij gaan dan op zoek naar het nest en markeren deze of geven de grondgebruiker het advies te wachten met maaien totdat de jonge kuikens vliegvlug zijn.

 

Koppelen met boerenlandmonitor

Een dronevluchtje levert een schat aan gedetailleerde informatie op over een perceel. ‘’Zo kunnen de GPS-coördinatoren tegenwoordig ingelezen worden in de boerenlandmonitor. Dit is een landelijk database waar alle vrijwilligers de resultaten rondom boerenlandvogels verzamelen’’, licht Verweij toe. Hier liggen in de toekomst nog volop mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens en kennis.  ‘’Op dit moment is een dronevluchtje niet meer dan een paar extra ogen voor de weidevogelvrijwilliger en vooral geschikt voor moeilijk begaanbare terreinen”, merkt Verweij op. “Een plasdras scannen met de drone gaat een stuk makkelijker dan struinen door het lange natte gras. Ook voor specifieke situaties willen deelnemers nog wel eens beroep doen op de inzet van een drone, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van het aantal nesten bij legselbeheer’’, voegt Peter er tot slot aan toe.  

 

 

 Peter en Rosina

 

 

Foto: Boven is een eend te zien gesignaleerd met warmtecamera, daaronder hetzelfde beeld in foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel naar

Nieuws

Er zijn op dit moment geen actuele berichten.