Weidevogelvrijwilliger worden?

 
Wat doen weidevogelvrijwilligers?

Samen met een of meer vrijwilliger(s) gaan zij in het broedseizoen, van eind maart tot half juni, wekelijks op een boerenbedrijf aan de slag om de weidevogelnesten op te zoeken en deze met stokken te markeren. Wanneer er vee loopt wordt een nestbeschermer over het nest geplaatst. De gevonden nesten en de resultaten registreren ze in een werkboekje, de locatie van een nest wordt op een plattegrond aangegeven. De plattegrond dient als communicatiemiddel met de boer. Verder is er overleg met de boer over o.a.: waar en wanneer welke werkzaamheden plaats zullen vinden, opdat adequate bescherming gedaan kan worden.


Wat heeft de werkgroep je te bieden?

Begeleiding door een ervaren vrijwilliger.
De gelegenheid de liefde voor de weidevogels handen en voeten te geven
De gelegenheid om in een weidevogelbroedbiotoop te mogen zoeken naar nesten.
Een flinke dosis frisse lucht met een andere horizon.
Een zinvolle en aantrekkelijke manier van recreëren.
Een seizoen op proef meedraaien zonder verdere verplichtingen.

Kom als u ons ziet zitten en werk samen met boeren aan de bescherming van onze weidevogels.

 

Informatie en aanmelding voor weidevogelbescherming:  

Via onze verenigingscoördinator Peter van Noord
of
via weidevogelwerkgroep

Contactpersoon gebied LeuvenseVeld - Wim van der Boom - wimvandenboom@gmail.com

Contactpersoon gebied Tuil/Haaften - Gerrit Zeldenrust - ga_zeldenrust@hotmail.com

Contactpersoon gebied RijswijkseVeld - Harry Noordhuis - harrienoordhuis@telfort.nl 

Contactpersoon gebied ZoelenseVeld - Goof den Hartog - goof.den.hartogh@planet.nl