Nieuws hoogstamfruit van mei 2021

 

Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland

 

Aantal leden:             per 1 januari 2021 zijn er 26 leden geregistreerd

Areaal:                     het totale areaal aan hoogstamboomgarden is 34 hectare

Geoogst fruit 2020:   er is in het jaar 2020 28500 kg fruit geoogst

Skalnummer:            het Skalnummer van de vereniging Hoogstamfruit is 023805

 

Administratie en Audit

Ieder jaar wordt de administratie van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland gecontroleerd (inspectie) door een medewerker van Skal te Zwolle. Deze audit duurt meestal 3 uur waarbij alle beheergegevens, oogstgegevens en afzet van het fruit etc. worden ingezien.

Het is voor de secretaris ieder jaar weer een uitdaging om de administratie op orde te hebben waarbij de leden een belangrijke taak hebben om de juiste gegevens aan te leveren, waarna deze op de juiste wijze worden opgeslagen.

Dit jaar heeft jaarlijkse de audit plaatsgevonden op het adres van de vereniging, Prins Bernhardlaan 5-12 4191 AN te Geldermalsen, de datum was woensdag 28 april.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd dit betekent dat het Skal Certificaat voor 1 jaar wordt verlengd. Hier zijn we natuurlijk blij mee dat e.e.a. in orde is.

 

Gegevens voor de administratie van het jaar 2020 zijn verwerkt zoals o.a.:

Bespuitingen:

is er gewasbescherming toegepast ?, zo ja, met welke middelen. Hiervoor dient een registratie te worden bijgehouden met hierin vermeld de toegepaste middelen op biologische basis.

Bemestingen:

heeft er bemesting plaatsgevonden ?, zo ja, Hiervoor dient een verklaring van gebruik van mestoffen te worden ingevuld. Hierin staat vermeld welke soort meststof gebruikt is de voorkeur gaat uit naar organische meststoffen een gehalte van 80% is de ondergrens.

Begrazing:      

zijn er schapen in het perceel geweest voor begrazing ?, zo ja, dit is toegestaan voor een aaneengesloten periode van 4 maanden. Voor schapen met een Skal keurmerk is dit niet van toepassing. Hiervoor dient een Skal certificaat te worden overlegd.

Nieuwe Aanplant: 

 zijn er nieuwe bomen aangeplant ?, zo ja, de nieuwe bomen dienen van biologisch materiaal te zijn. Er dient een afleverbon en certificaat aanwezig te zijn. In bepaalde gevallen moet nieuwe aanplant eerst worden gemeld aan Skal.

Registratie oogst:

er dient een overzicht worden gemaakt van de geoogste rassen en hoeveelheden. Tevens dient er bij aflevering aan een marktpartij een eigen verklaring te worden overlegd met een goed ingevulde kistkaart met het adres van de vereniging incl. Skalnummer. Ook moet worden aangegeven of een perceel in omschakeling is.

 

Resumé

Het is al met al een flinke administratieve klus om ieder jaar de gegevens compleet te hebben van 26 leden. We blijven er daarom op hameren dat de leden zorgvuldig de administratie van hun perceel bijhouden.

 

Vacature bestuur Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland

De voorzitter van de vereniging Hoogstamfruit is afgelopen jaar afgetreden om reden dat het voorzitterschap van de vereniging niet meer te combineren was met werk en drukke privéomstandigheden. We hebben respect betoont voor deze terugtreding.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die deze vacature wil invullen. U kunt als u interesse heeft contact opnemen met het bestuur van VANL-TCW of met de secretaris van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland. Contact gegevens kunt u vinden op de website van VANL-TCW.

 

Jan van den Berge

Secretaris

Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland